mmeer-wknd

De Competentiecommissie

De competentiecommissie werkt vrij onopgemerkt achter de schermen. Omdat uiteindelijk alle VVZ-leden ooit met de competentiecommissie te maken zullen krijgen, leek het de commissie zinvol om op deze plaats tekst en uitleg te geven.

 

Doel

Het doel van de competentiecommissie is om inzicht te krijgen in de competenties van leden. Bij het indelen van boten bij evenementen bijvoorbeeld, is het ten behoeve van de veiligheid belangrijk om te weten over welke verschillende capaciteiten de leden beschikken. Verder vergroot het vaststellen van het niveau de duidelijkheid en worden leden gestimuleerd om zich verder te bekwamen. Dit doel staat geheel in het teken van de hoofddoelstelling van de VVZ: dat vrouwen mijlen maken, ervaring opdoen en zelfstandiger leren zeilen.

 

De commissie

De competentiecommissie bestaat uit de schippers Gon Voorham, Dodo Koenen  en Marion de Heus.
Zij vinden praktijkervaring belangrijker dan diploma’s. Een papieren diploma garandeert namelijk niet dat je de opgedane kennis ook in de praktijk kunt brengen. Zij vinden dat je, om goed te kunnen zeilen, of liever, om veilig op groot water te kunnen varen met kajuitzeiljachten, een flinke hoeveelheid ervaring nodig hebt, in verschillende omstandigheden. 'Mijlen maken' zoals ze dat noemen, is onontbeerlijk. Daarom stelt de VVZ haar leden in staat die mijlen bij schipper-leden te maken.
De commissie wil de leden stimuleren om ook buiten de VVZ ervaring op te doen en cursussen te volgen. Onderwerpen als weerkunde, omgaan met elektronische navigatiemiddelen (AIS, radar, GPS, plotters e.d.) en tochtvoorbereiding zijn belangrijke topics. Uiteraard wil de commissie van dit soort opgedane kennis op de hoogte gesteld worden, zodat deze informatie toegevoegd kan worden.
In het verlengde van de inspanning van de commissie om de leden te stimuleren met elkaar een krachtige en competente zeilvereniging te zijn en te blijven en als gevolg van de inspanning van ieder individueel lid om steeds beter te worden, zouden we met zijn allen interessante en competitieve activiteiten kunnen organiseren, zoals meedoen met een vast VVZ-team aan wedstrijden en het vormen van een zeezeilteam voor langere zeezeiltochten.

 

Hoe werkt het?

Een potentieel lid stuurt een inschrijfformulier in en geeft onder andere informatie over haar zeilervaring en -niveau. Vervolgens wordt zij gebeld voor een eerste kenningsmakingsgesprek. De basis van het zeilen moet in ieder geval bekend zijn. Bij twijfel wordt geadviseerd eerst enkele zeilcursussen te volgen, alvorens lid te kunnen worden. Als dat in orde is, wordt ze ingeschreven als potentieel lid.

In tweede instantie neemt de competentiecommissie contact op om het potentiële lid in te delen in het A/B/C/D-systeem (zie hieronder). Na een evenement neemt de competentiecommissie contact op met de schippers, hoe zij hun opstappers hebben ervaren. Dat levert alles bij elkaar veel relevante informatie op, afkomstig van verschillende personen. De commissie verzamelt en beheert die gegevens van de leden in een Excelbestand, de zogenaamde inventarisatielijst. Deze lijst staat niet op de website, omdat er gevoelige informatie in kan staan.

Nieuwe leden worden vervolgens definitief ingedeeld in het A/B/C/D systeem. Deze indeling kun je vinden op de ledenlijst. Leden die langer lid zijn kunnen worden 'gepromoveerd' door de cie. Ook is 'demotie' mogelijk, bijvoorbeeld als men zich door de leeftijd niet meer zo zeker voelt aan boord. Dan wordt men een 'Gewaardeerd Passagier'(GP). Op de website (ledenlijst) kunnen leden zien in welk competentieniveau andere leden zijn ingedeeld.

Leden kunnen zelf initiatief nemen en de competentiecommissie benaderen. In geval van twijfel of verschil van mening neemt de commissie contact op met het betreffende lid en overlegt op welk niveau zij zich zelf inschat en waarom. Mail naar eitnetepmoc.[antispam].@vrouwenzeilen.nl voor overleg en informatie.

 

Het A/B/C/D systeem ziet er als volgt uit:

 • A1 schipper op zee
  (Noordzee, Zeeland, Waddenzee, Middellandse Zee, Oceaan, etc.).

  Vaart geheel zelfstandig het schip en stuurt de bemanning aan, kent technisch het schip door en door.
 • A2 schipper op binnenwater
  (IJsselmeer, Markermeer, Zeeland).

  Idem
 • B1 co-schipper op zee en evt oceaan.
  Is in staat alle taken van de schipper over te nemen en de taakverdeling van de overige bemanningsleden te organiseren.
 • B2 co-schipper binnenwater
  Idem
 • C ervaren bemanningslid
  Is in staat langdurig te sturen, heeft kennis van de meest voorkomende zeilhandelingen en geeft ondersteuning bij het navigeren.
 • D weinig ervaren bemanningslid
  Is in staat de basishandelingen uit te voeren, zoals stootwillen ophangen, sturen bij rustig weer en eenvoudige lijnhandeling bij aankomen en wegvaren.
 • GP gewaardeerd passagier
  Deze categorie betreft leden die fysiek niet langer gerekend kunnen worden tot bemanning.

  Deze niveaubepaling van alle leden wordt op de website geplaatst als onderdeel van de ledenlijst en is dus wel openbaar voor de leden die ingelogd zijn. 

  Nieuwe leden-met-schip

  De namen van nieuwe leden met inzetbaar schip worden  door de ledenadministratie doorgegeven aan de commissie. Wanneer nieuwe schippers twijfelen of zij 'schipperwaardig' zijn in VVZ-verband, wordt hun verzocht contact op te nemen met Gon Voorham of José Groen (schip in Zuid-Nederland) of met Dodo Koenen (schip in Noord-Nederland). Het kan handig zijn dat zij een dagje meevaren, zodat ze tips kunnen geven en goed kunnen inschatten hoe dit schip en deze schipper mee kunnen doen aan VVZ-activiteiten. Wanneer een nieuwe schipper ruime ervaring heeft en zich zeker genoeg voelt, wat ook kan blijken uit de intake bij de ledenadministratie en het binnenloper-interview, lijkt zo'n meevaardagje de competentiecommissie niet nodig.

   

  De competentiecommissie

  februari 2022

   

  Contact

  E-Mail: ofni.[antispam].@vrouwenzeilen.nl

  KvK nr: 40535316

  Weerbericht

  Gemeten  14:20
  Temp16°C
  WindZW1 bft
  LV87