Header  tekst 2

Een nieuw zeilseizoen vol plezier, leerzame tochten en nieuwe vriendschappen

 
 

 

De VVZ werkt sinds jaar en dag met een systeem om de zeilvaardigheid van onze leden voor iedereen inzichtelijk te maken. Dit om meerdere redenen, bijvoorbeeld om (wisselende) organisatoren van VVZ-evenementen een handvat te bieden voor de indeling van deelnemende boten en voor de leden zelf om, indien zij dat willen, aan hun zeilvaardigheden te werken en een stapje verder te komen.

Het A/B/C/D systeem ziet er als volgt uit:

 • A1 schipper op zee
  (Noordzee, Zeeland, Waddenzee, Middellandse Zee, Oceaan, etc.).

  Vaart geheel zelfstandig het schip en stuurt de bemanning aan, kent technisch het schip door en door.
 • A2 schipper op binnenwater
  (IJsselmeer, Markermeer, Zeeland).

  Idem
 • B1 co-schipper op zee en evt oceaan.
  Is in staat alle taken van de schipper over te nemen en de taakverdeling van de overige bemanningsleden te organiseren.
 • B2 co-schipper binnenwater
  Idem
 • C ervaren bemanningslid
  Is in staat langdurig te sturen, heeft kennis van de meest voorkomende zeilhandelingen en geeft ondersteuning bij het navigeren.
 • D weinig ervaren bemanningslid
  Is in staat de basishandelingen uit te voeren, zoals stootwillen ophangen, sturen bij rustig weer en eenvoudige lijnhandeling bij aankomen en wegvaren.
 • GP gewaardeerd passagier
  Deze categorie betreft leden die fysiek niet langer gerekend kunnen worden tot bemanning.

Een uitgebreide beschrijving van deze deskundigheidsniveau's vind je HIER

Bij Mijn VVZ > ledenlijst op deze website kun je vinden welk niveau de leden toegekend is. Heb je vragen of opmerkingen over je classificatie, dan kun je altijd contact opnemen met leden van de competentiecommissie.