Header   tekst 2

Een nieuw zeilseizoen vol plezier, leerzame tochten en nieuwe vriendschappen

 
 

 

Het bestuur van de VVZ bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en uit twee coördinatoren: een voor evenementen en een voor de communicatie.

Daarnaast kent de VVZ een tweetal vaste commissies: de competentiecommissie, die zich bezighoudt met de zeilniveau's van de leden in de breedste zin van het woord, en de commissie oefendagen, verantwoordelijk voor de organisatie van een van onze pijlers: oefendagen die tijdens het zeilseizoen plaatsvinden op 'eigen' boten. 

Eens in de vijf jaar wordt er een lustrumcommissie gevormd, die het lustrumfeest organiseert.

 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter  José 
Secretaris, ledenadministratie en info
Heske 
Penningmeester Leone 
Evenementencoördinator 
Madelon 
Website en communicatie
Ingeborg

 

Overige commissies

 
Competentiecommissie Gon, Madelon, Dodo
Commissie Oefendagen Sascha, Saskia N.