Header   tekst 2

Een nieuw zeilseizoen vol plezier, leerzame tochten en nieuwe vriendschappen

 
 

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vereniging Vrouwen Zeilen (hierna: VVZ) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van VVZ, (een donatie doet) of om een andere reden persoonsgegevens aan VVZ verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
VVZ, KvK nummer 40535316
De functionaris ledenadministratie is bereikbaar via siraterces.[antispam].@vrouwenzeilen.nl

 

2. Welke gegevens verwerkt VVZ en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens, eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer

2.2 VVZ verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van VVZ;
c) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3 Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met VVZ en je te informeren over de ontwikkelingen van VVZ.
E-mailberichtgeving (opt-out):
VVZ gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mailnieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van VVZ toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen
VVZ verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft VVZ passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt VVZ gebruik van diensten van derden, de zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.


5. Inzagerecht, verwijdering,vragen en klachten
5.1 Via de ledenadministratie van VVZ kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. VVZ zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop VVZ je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: siraterces.[antispam].@vrouwenzeilen.nl

 

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

Privacyverklaring website

website: vrouwenzeilen.nl

Wij nemen privacy serieus en zullen informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken.

 

Welke informatie wordt door ons verzameld en verwerkt?

Wij maken gebruik van zogenaamde functionele en analytisch cookies. De cookies die wij plaatsen zijn nodig voor het bijhouden van de statistieken. Dit verloopt allemaal via de website bouwer 'e-captain', waarmee wij een bewerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Als je lid wordt, hebben wij je adresgegevens nodig voor het verzenden van facturen. Ook hebben we je contactgegevens nodig om je op de hoogte te houden van activiteiten. Via de persoonlijke inlogcode die je bij je lidmaatschap hebt ontvangen, kan je zelf beslissen of en hoe je op het afgesloten gedeelte van de website getoond wil worden. 

 

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zullen wij jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via onze website.