Header   tekst 2

Een nieuw zeilseizoen vol plezier, leerzame tochten en nieuwe vriendschappen

 
 

Statutenwijziging, digitale stemronde

Geplaatst op 30-12-2023

 

Beste leden,

 
Speciale aandacht vragen wij aan alle leden voor een voorgestelde statutenwijziging. Die moet door de ALV, door jullie goedgekeurd worden.

 

Toelichting
In het kader van de WBTR hebben wij vorig jaar ons Huishoudelijk Reglement aangepast aan de eisen die de WBTR sinds 1 juli 2021 stelt. Vervolgens moeten de statuten gewijzigd worden. Het HR is daar immers op gebaseerd en beide stukken moeten overeenkomen. De gewijzigde statuten moeten, na goedkeuring door de leden, worden ingeschreven bij een notaris.

Volgens artikel 16 van onze statuten moet 2/3 van de leden voor een wijziging stemmen. Het is de vraag of er zoveel leden op een reguliere ALV komen. Vandaar dat het bestuur op deze manier alle leden snel en eenvoudig wil bereiken voor een stemming.

In de bijlage vinden jullie de Statuten met daarin de voorgestelde wijzigingen in rood.