Bestuur & Ereleden

Voorzitter  José 
Secretaris, ledenadministratie en info
Heske 
Penningmeester Leone 
Evenementencoördinator 
Madelon 
Website en communicatie
Ingeborg
  •  Ereleden: Rosalind Post van der Molen

img-20231018-wa0000-1

     Leone         Heske                  José           Madelon

Commissies

Competentiecommissie

Dodo 

Gon 

Marion 

Redactie Facebookpagina

Ingeborg 

 
Redactie ZIJ-wint

Monique 

Elsbeth 

Anja 

Nienke 

Coördinator oefendagen

Sascha 

Beheer Bemanningsbank en Kanaal 77

Heske 

 

Functieprofielen - Wie doet wat?

Leden

Activiteitenorganisatie:

Maakt gebruik van het stappenplan, mailt zelf de leden over de activiteiten als men dat nodig vindt, houdt zich aan de afspraken die op het stappenplan genoemd staan.

Bestuur

Voorzitter

Heeft kennis van HHR en statuten, zit vergadering voor, is de verbinder, zoekt een oplossing bij verschillen van inzicht/mening

Secretaris

Heeft kennis van HHR en statuten, maakt notulen, zendt deze rond en zet ze op het besloten ledengedeelte van de website. Houdt een archief bij van relevante stukken. Houdt de ledenadministratie en de schepenlijst bij in e-captain. Is voorlopig aanspreekpunt voor nieuwe leden, geeft informatie en tips, houdt kennismakingsgesprek met beoogd nieuw lid, in overleg met de comp. cie., zoekt passende maatjes voor nieuwe leden. Beheert de whatsapp-bemanningsbank en beantwoordt via de website binnengekomen formulieren. Houdt toezicht op het VVZ-magazine ZIJ-wint.

Penningmeester:

Heeft kennis van HHR en statuten, contributie innen, adviseren in kosten evenementen, innen kosten evenementen, opstellen jaarrekening en begroting

Evenementencoördinator:

Heeft kennis van HHR en statuten. Maakt concept activiteitenprogramma. Zet activiteiten op website. Is sparring partner en aanspreekpunt voor de coördinatoren van de activiteiten. Houdt rekening met standaard teksten/afspraken over kosten, HHR, annulering, competentiecommissie, wachtlijsten.

Bestuurslid communicatie:

Heeft kennis van HHR en statuten, verstuurt 10 x per jaar e-nieuwsbrief (binnenlopers en aankondigingen van aankomende activiteiten), beheert facebook account, beheert website: houdt kort impressie activiteiten bij, zorgt dat de content actueel is, focus op ledenwerving. Reageert namens het bestuur op droevige en blijde gebeurtenissen bij de leden.


Commissies

Competentiecommissie:

Adviseert de activiteitenorganisaties alsook de schippers over de competentieniveaus aan boord.  Doet voorstellen voor deskundigheidsbevordering.

 

Coördinator oefendagen:

Organiseert oefendagen, houdt lijst zelf bij en mailt leden zelf.

 

Redactie ZIJ-wint

Schrijft en redigeert artikelen of vraagt andere leden om artikelen. Houdt zich aan het magazine format teneinde het budget niet te overschrijden, verzorgt de opmaak en de verzending van het blad of reikt dat uit op de ALV.

Zakelijke informatie

Kamer van Koophandel 40535316
Bankrekening NL91 INGB 0001 0020 41
BIC/SWIFT INGBNL2A