header-tekst-2
Header

Bestuur & Ereleden

Voorzitter Marianne de Jong
rettizroov.[antispam].@vrouwenzeilen.nl
Secretaris / Commissaris Intern
Heske van der Vossen siraterces.[antispam].@vrouwenzeilen.nl
Penningmeester Lieske van der Knaap retseemgninnep.[antispam].@vrouwenzeilen.nl
Evenementen coordinator
Damaris Bronsema
netnemeneve.[antispam].@vrouwenzeilen.nl
Commissaris Extern
Mieke van der Meulen
eitacinummoc.[antispam].@vrouwenzeilen.nl
  •  Ereleden: Rosalind Post van der Molen

 

Commissies

Ledenadministratie Heske van der Vossen siraterces.[antispam].@vrouwenzeilen.nl
Informatie Heske van der Vossen siraterces.[antispam].@vrouwenzeilen.nl
Competentiecommissie

Dodo Koenen

José Groen

eitnetepmoc.[antispam].@vrouwenzeilen.nl
Redactie ZIJ-wint

Heske van der Vossen

Maira van Helvoirt

Lia Captein

Ada Snaayer

José Groen

Monique Beljaars

eitcaderdalb.[antispam].@vrouwenzeilen.nl
Coordinator oefendagen

Madelon van Mourik

negadnefeo.[antispam].@vrouwenzeilen.nl

 

Functieprofielen - Wie doet wat?

Leden

Activiteitenorganisatie:

Maakt gebruik van het stappenplan, mailt zelf de leden over de activiteiten als men dat nodig vindt, houdt zich aan de afspraken die op het stappenplan genoemd staan.

Bestuur

Voorzitter

Heeft kennis van HHR en statuten, zit vergadering voor, is de verbinder, zoekt een oplossing bij verschillen van inzicht/mening

Secretaris

Heeft kennis van HHR en statuten,maakt notulen, zendt deze rond en zet ze op het besloten ledengedeelte van de website. Houdt de ledenadministratie en de schepenlijst bij in e-captain, houdt de 'grote competentielijst' bij t.b.v. de competentiecommissie.

Commissaris intern

Heeft kennis van HHR en statuten, is voorlopig aanspreekpunt voor nieuwe leden, zoekt passende maatjes voor nieuwe leden. Beheert de whatsapp-bemanningsbank,  en beantwoordt via de website binnengekomen formulieren. Houdt toezicht op het VVZ Magazine.

Penningmeester:

Heeft kennis van HHR en statuten, contributie innen, adviseren in kosten evenementen, innen kosten evenementen, opstellen jaarrekening en begroting

Evenementen coördinator:

Heeft kennis van HHR en statuten. Maakt concept activiteitenprogramma. Zet activiteiten op website. Is sparring partner en aanspreekpunt voor de coördinatoren van de activiteiten. Houdt rekening met standaard teksten/afspraken over kosten, HHR, annulering, competentiecommissie, wachtlijsten.

Commissaris Extern

Heeft kennis van HHR en statuten, verstuurt 10 x per jaar e-nieuwsbrief (binnenlopers en aankondigingen van aankomende activiteiten), beheert facebook account, beheert website: houdt kort impressie activiteiten bij, zorgt dat de content actueel is, focus op ledenwerving.


Commissies

Competentiecommissie:

Adviseert de activiteitenorganisaties alsook de schippers over de competentieniveaus aan boord.  Doet voorstellen voor deskundigheidsbevordering.

Coördinator oefendagen:

Organiseert oefendagen, houdt lijst zelf bij en mailt leden zelf

Redactie ZIJ-wint

Zorgt voor een VVZ magazine uit te reiken op de ALV, schrijft en redigeert artikelen of vraagt andere leden om artikelen. Houdt zich aan het magazine format teneinde het budget niet te overschrijden. Mailt de leden zelf.

 

Verantwoordelijkheid nog nader te bespreken:
passe-partouts - gebruik en onderhoud.

Zakelijke informatie

Kamer van Koophandel 40535316
Bankrekening NL91 INGB 0001 0020 41
BIC/SWIFT INGBNL2A