header-tekst-2
Header

Bestuur & Ereleden

Voorzitter  José Groen-van Gardingen rettizroov.[antispam].@vrouwenzeilen.nl
Secretaris, ledenadministratie en info
Heske van der Vossen siraterces.[antispam].@vrouwenzeilen.nl
Penningmeester Leone Pamijer retseemgninnep.[antispam].@vrouwenzeilen.nl
Evenementencoördinator 
Madelon Mourik-Dekker netnemeneve.[antispam].@vrouwenzeilen.nl
Website en communicatie
Mieke van der Meulen
eitacinummoc.[antispam].@vrouwenzeilen.nl
  •  Ereleden: Rosalind Post van der Molen

 bestuur-juli-2020 2

Commissies

Competentiecommissie

Dodo Koenen

Gon Voorham

Marion de Heus

eitnetepmoc.[antispam].@vrouwenzeilen.nl
 Redactie Facebookpagina

 Yvonne Meijer

 
Redactie ZIJ-wint

Carla Bakker

Monique Beljaars

Elsbeth Huijbens

Anja Pottschmidt

Trudie Ruis

Nienke Zeeman

eitcaderdalb.[antispam].@vrouwenzeilen.nl
Coördinator oefendagen

Sascha Winkel

negadnefeo.[antispam].@vrouwenzeilen.nl

Beheer Bemanningsbank en Kanaal 77

Ingrid Evelo

 

Functieprofielen - Wie doet wat?

Leden

Activiteitenorganisatie:

Maakt gebruik van het stappenplan, mailt zelf de leden over de activiteiten als men dat nodig vindt, houdt zich aan de afspraken die op het stappenplan genoemd staan.

Bestuur

Voorzitter

Heeft kennis van HHR en statuten, zit vergadering voor, is de verbinder, zoekt een oplossing bij verschillen van inzicht/mening

Secretaris

Heeft kennis van HHR en statuten,maakt notulen, zendt deze rond en zet ze op het besloten ledengedeelte van de website. Houdt de ledenadministratie en de schepenlijst bij in e-captain, houdt de 'grote competentielijst' bij t.b.v. de competentiecommissie.
Is voorlopig aanspreekpunt voor nieuwe leden, zoekt passende maatjes voor nieuwe leden. Beheert de whatsapp-bemanningsbank en beantwoordt via de website binnengekomen formulieren. Houdt toezicht op het VVZ-magazine ZIJ-wint.

Penningmeester:

Heeft kennis van HHR en statuten, contributie innen, adviseren in kosten evenementen, innen kosten evenementen, opstellen jaarrekening en begroting

Evenementencoördinator:

Heeft kennis van HHR en statuten. Maakt concept activiteitenprogramma. Zet activiteiten op website. Is sparring partner en aanspreekpunt voor de coördinatoren van de activiteiten. Houdt rekening met standaard teksten/afspraken over kosten, HHR, annulering, competentiecommissie, wachtlijsten.

Bestuurslid communicatie:

Heeft kennis van HHR en statuten, verstuurt 10 x per jaar e-nieuwsbrief (binnenlopers en aankondigingen van aankomende activiteiten), beheert facebook account, beheert website: houdt kort impressie activiteiten bij, zorgt dat de content actueel is, focus op ledenwerving. Reageert namens het bestuur op droevige en blijde gebeurtenissen bij de leden.


Commissies

Competentiecommissie:

Adviseert de activiteitenorganisaties alsook de schippers over de competentieniveaus aan boord.  Doet voorstellen voor deskundigheidsbevordering.

Coördinator oefendagen:

Organiseert oefendagen, houdt lijst zelf bij en mailt leden zelf

Redactie ZIJ-wint

Schrijft en redigeert artikelen of vraagt andere leden om artikelen. Houdt zich aan het magazine format teneinde het budget niet te overschrijden, verzorgt de opmaak en de verzending van het blad of reikt dat uit op de ALV.

Zakelijke informatie

Kamer van Koophandel 40535316
Bankrekening NL91 INGB 0001 0020 41
BIC/SWIFT INGBNL2A