header-tekst-2
Header
IMG 0676

Competentiecommissie

Van de competentiecommissie

De competentiecommissie werkt vrij onopgemerkt achter de schermen. Omdat uiteindelijk alle VVZ-leden ooit met de competentiecommissie te maken zullen krijgen, leek het de commissie zinvol om op deze plaats tekst en uitleg te geven.

 

Doel

Het doel van de competentiecommissie is om inzicht te krijgen in de competenties van leden. Bij het indelen van boten bij evenementen bijvoorbeeld, is het ten behoeve van de veiligheid belangrijk om te weten over welke verschillende capaciteiten de leden beschikken. Verder vergroot het vaststellen van het niveau de duidelijkheid en worden leden gestimuleerd om zich verder te bekwamen. Dit doel staat geheel in het teken van de hoofddoelstelling van de VVZ: dat vrouwen beter en zelfstandiger leren zeilen.

 

De commissie

De competentiecommissie bestaat uit de schippers Dodo Koenen (voorzitter van de cie.) en Jose Groen.

Zij vinden praktijkervaring belangrijker dan diploma’s. Een papieren diploma garandeert namelijk niet dat je de opgedane kennis ook in de praktijk kunt brengen. Zij vinden dat je, om goed te kunnen zeilen, of liever, om veilig op groot water te kunnen varen met kajuitzeiljachten, een flinke hoeveelheid ervaring nodig hebt, in verschillende omstandigheden. 'Mijlen maken' zoals ze dat noemen, is onontbeerlijk. Daarom stelt de VVZ haar leden in staat die mijlen bij schipper-leden te maken.

De commissie wil de leden stimuleren om ook buiten de VVZ ervaring op te doen en cursussen te volgen. Onderwerpen als weerkunde, omgaan met elektronische navigatiemiddelen (AIS, radar, GPS, plotters e.d.) en tochtvoorbereiding zijn belangrijke topics. Uiteraard wil de commissie van dit soort opgedane kennis op de hoogte gesteld worden, zodat deze informatie toegevoegd kan worden.
In het verlengde van de inspanning van de commissie om de leden te stimuleren met elkaar een krachtige en competente zeilvereniging te zijn en te blijven en als gevolg van de inspanning van ieder individueel lid om steeds beter te worden, zouden we met zijn allen interessante en competitieve activiteiten kunnen organiseren, zoals meedoen met een vast VVZ-team aan wedstrijden en het vormen van een zeezeilteam voor langere zeezeiltochten.

 

Hoe werkt het?

Een nieuw lid stuurt een inschrijfformulier in en geeft onder andere informatie over haar zeilervaring en -niveau. Mogelijk wordt zij gebeld door de ledenadministratie voor een toelichting. In ieder geval wordt zij geïnterviewd voor de e-nieuwsbrief of het clubblad, ZIJ-wint genaamd. Bovendien neemt de competentiecommissie na een evenement contact op met de schippers, hoe zij hun opstappers hebben ervaren. Dat levert alles bij elkaar veel relevante informatie op, afkomstig van verschillende personen. De commissie verzamelt en beheert die gegevens van de leden in een Excelbestand, de zogenaamde inventarisatielijst. Deze lijst staat niet op de website, omdat er gevoelige informatie in kan staan.

Nieuwe leden worden vervolgens ingedeeld in het A/B/C/D systeem en andere leden kunnen worden 'gepromoveerd' door de cie. Ook is 'demotie' mogelijk, bijvoorbeeld als men zich door de leeftijd niet meer zo zeker voelt aan boord. 

Leden kunnen daartoe zelf initiatief nemen en de competentiecommissie benaderen. In geval van twijfel of verschil van mening neemt de commissie contact op met het betreffende lid en overlegt op welk niveau zij zich zelf inschat en waarom. Mail naar eitnetepmoc.[antispam].@vrouwenzeilen.nl voor overleg en informatie.

 

Het A/B/C/D systeem ziet er als volgt uit:

 • A1 schipper op zee (Noordzee, Zeeland, Waddenzee, Middellandse Zee, etc.).
  Vaart geheel zelfstandig het schip en stuurt de bemanning aan, kent technisch het schip door en door.
 • A2 schipper op binnenwater (IJsselmeer, Markermeer, Zeeland).
  Idem
 • B co-schipper
  Is in staat alle taken van de schipper over te nemen en de taakverdeling van de overige bemanningsleden te organiseren.
 • C ervaren bemanningslid
  Is in staat langdurig te sturen, heeft kennis van de meest voorkomende zeilhandelingen en geeft ondersteuning bij het navigeren.
 • D weinig ervaren bemanningslid
  Is in staat de basishandelingen uit te voeren, zoals stootwillen ophangen, sturen bij rustig weer en eenvoudige lijnhandeling bij aankomen en wegvaren.

Ook is een indeling mogelijk in A/B, B/C, C/D.

Een "?" als niveau-aanduiding betekent ofwel lid wil niet meer ingezet worden ofwel nieuw lid, niveau nog onbekend.

Deze niveaubepaling van alle leden wordt op de website geplaatst als onderdeel van de ledenlijst en is dus openbaar voor de leden. 

 

Nieuwe leden-met-schip

De namen van nieuwe leden met inzetbaar schip worden doorgegeven door de ledenadministratie aan de commissie. Wanneer nieuwe schippers twijfelen of zij 'schipperwaardig' zijn in VVZ-verband, wordt hun verzocht contact op te nemen met GonVoorham of José Groen (schip in Zuid-Nederland) of met Dodo Koenen (schip in Noord-Nederland). Het kan handig zijn dat zij een dagje meevaren, zodat ze tips kunnen geven en goed kunnen inschatten, hoe dit schip en deze schipper mee kunnen doen aan VVZ-activiteiten. Wanneer een nieuwe schipper ruime ervaring heeft en zich zeker genoeg voelt, wat ook kan blijken uit de intake bij de ledenadministratie en het binnenloper-interview, lijkt zo'n meevaardagje de competentiecommissie niet nodig.

 

De competentiecommissie

februari 2020
(aangepast februari 2020)