header-tekst-2
Header

Jaarlijks worden er diverse oefendagen georganiseerd op diverse locaties.

Leden kunnen inschrijven voor deze dagen om met ervaren schippers zeilhandelingen te oefenen. 

Aan het begin van het zeilseizoen wordt schippers en booteigenaren  gevraagd of en zo ja op welke dagen zij zich met hun schip willen inzetten. 

Na inschrijving worden zoveel mogelijk belangstellende leden door de coördinator oefendagen ingedeeld. Daarna ligt de organisatie van de betreffende dag bij de schipper/booteigenaar. Het is de bedoeling om naast het hebben van een fijne zeildag diverse zeilhandelingen (bijvoorbeeld reven, ankeren, mob, slepen etc.) te oefenen en met  elkaar en van elkaar te leren.