Header   tekst 2
Publicaties

Statutenwijziging, digitale stemronde

Geplaatst op 30-12-2023

logo-briefhoofd-vvz-copy

 

Beste leden,                                                                                                              

 
Speciale aandacht vragen wij aan alle leden voor een voorgestelde statutenwijziging. Die moet door de ALV, door jullie allen, goedgekeurd worden.

 

Toelichting
In het kader van de WBTR hebben wij op de ALV 2023 ons Huishoudelijk Reglement aangepast aan de eisen die de WBTR sinds 1 juli 2021 stelt. Met die wijzigingen heeft de ALV ingestemd. Vervolgens moeten de statuten gewijzigd worden. Het HR is daar immers op gebaseerd en beide stukken moeten overeenkomen. De gewijzigde statuten moeten, na goedkeuring door de leden, worden ingeschreven bij een notaris.

Volgens artikel 16 van onze statuten moet 2/3 van de leden voor een wijziging stemmen. Het is de vraag of er zoveel leden op een reguliere ALV komen. Vandaar dat het bestuur op deze manier alle leden snel en eenvoudig wil bereiken voor een stemming.

Met behulp van deze link (Statuten) vinden jullie de tekst van de statuten met daarin de voorgestelde wijzigingen in rood. Het gaat om de artikels 5 en 9.

Je kunt stemmen door mij te antwoorden met 'voor' of 'tegen'.

Vast bedankt!

Namens het bestuur,

Heske van der Vossen, secretaris

06 1051 46 93