Header   tekst 2
Publicaties

Statutenwijziging, digitale stemronde

Geplaatst op 30-12-2023

logo-briefhoofd-vvz-copy

 

 

                                                                                                          

 
Beste VVZ-leden,

 

In deze mail vragen wij alle leden aandacht voor een statutenwijziging. Dat soort zaken worden meestal op een reguliere ALV behandeld. Statuten mogen alleen gewijzigd worden wanneer minstens twee derde van het aantal leden voor stemt (zie artikel 16).

 

Achtergrond
In het kader van de WBTR, die ons verplicht een aantal zaken te regelen, hebben wij ons Huishoudelijk Reglement aangepast aan de eisen die de WBTR sinds 1 juli 2021 stelt. Met die wijzigingen heeft de ALV in 2023 ingestemd. Vervolgens moeten de statuten gewijzigd worden. Het HR is daar immers op gebaseerd en beide stukken moeten overeenkomen. De gewijzigde statuten moeten, na goedkeuring door de leden,
worden ingeschreven bij een notaris.

Het is de vraag of twee derde van onze leden op de aanstaande ALV  op 3 februari 2024 zullen komen. Vandaar dat het bestuur op deze manier alle leden snel en eenvoudig wil bereiken voor een stemming.

Met behulp van deze link vinden jullie de tekst van de statuten met daarin de voorgestelde wijzigingen in rood. Het gaat om de artikelen 5 en 9.

Je kunt stemmen door mij te antwoorden en eenvoudigweg of  'voor' in te tiepen  of 'tegen'.

Reageren graag uiterlijk 28 januari 2024.

Ik hoop dat we met zijn allen voldoende stemmen leveren.

 

Vast bedankt!

 

Namens het bestuur,

Heske van der Vossen, secretaris

06 1051 46 93